بشقاب خورشت خوری ۲۳ طرح سه دختر قرمز پورسلن

شناسه محصول: 3001/23/9 دسته: